Odkurzacze w specjalnym standardzie, pozwalającym na pracę w strefach zagrożonych wybuchem. Zostały stworzone, by nie wygenerować zapłonu, który może pociągnąć za sobą zapalenie lub eksplozje. Dzięki nim uzyskujemy bezpieczeństwo operatora oraz osób w okolicy.