• Gwarancja do 36 miesięcy
 • Najniższa cena
 • Darmowa dostawa
 • Szkolenie gratis
 • Bezpłatne pokazy
Informacje. Gliwice: 512 707 503 Szczecin: 509 824 134 lub email: [email protected]

Bonus-Czystość Marcin piechanowski , z siedzibą w Chociwlu, kierując się standardami europejskimi zawartymi w szczególności w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, mając na uwadze, że ochrona danych osobowych osób fizycznych stanowi jedno z praw podstawowych przysługujących obywatelom Unii Europejskiej, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bonus-czystość . z siedzibą przy ul. Lisowo 17, 73-120 Chociwel.

2. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Pani/Pana danych osobowych:

 • imię i nazwisko,
 • adres,
 • e-mail,
 • numer kontaktowy,
 • dane dotyczące zamówień,
 • numer rachunku bankowego,
 • adres IP,
 • informacje o ciasteczkach (cookies).

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

 • nawiązywania i realizacji umów:
  sprzedaży i usług związanych ze sprzedażą produktów takich jak usługi gwarancyjne,
  o świadczenie usług pogwarancyjnych,
 • w celach marketingowych:
  przypomnienia o zalecanym przeglądzie technicznym,
  używanie plików cookies w celach analitycznych,
  informowania o nowościach i promocjach.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą stać się: podmioty świadczące usługi kurierskie, podmioty świadczące usługi programistyczne i zarządzania sklepami internetowymi Administratora, podmioty świadczące usługi hostingowe, operatorzy płatności internetowych, podmioty świadczące usługi z zakresu rachunkowości, inne podmioty obsługujące Administratora z którymi to Bonus-czystość jest związana umowami powierzenia, określającymi prawa, obowiązki i wymagane zabezpieczenia przy przetwarzaniu danych.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w czasie realizacji umowy sprzedaży, w czasie realizacji usług związanych z przedmiotem sprzedaży oraz przechowywane przez okres 6 lat od dnia dokonania ostatniej czynności przetwarzania lub do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie o ile przepisy nadrzędne nie nakładają na Administratora obowiązku ich przechowywania.

6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • zawarcie umowy,
 • wyrażenie zgody na realizację celów marketingowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:

żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
przenoszenia danych,
wniesienia skargi do organu nadzorczego,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. W celu podjęcia działań w stosunku do danych osobowych prosimy o kontakt listowny na adres Bonus-czystość s.c. ul. Lisowo 17, 73-120 Chociwel lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: [email protected].

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych. Skargę wnosi się do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ograniczenie, usunięcie lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy.

Oni wybrali nasze urządzenia
Potrzebujesz pomocy specjalisty? Zadzwoń do Marcina lub Patryka
Bonus-Czystość
Lisowo 17, 73-120 Szczecin
(Chociwel)
Oddział Szczecin
Lisowo 17, Chociwel
Oddział Gliwice
Mechaników 9A, 44-109 Gliwice
Zadzwoń do nas !